Виставки

22 грудня, 2021 року в Музеї Сучасного Українського Мистецтва Корсаків в Луцьку відкрилась виставка Володимира Патика “Національна Ідентичність. Живопис.”

Музей підготував та надрукував каталог “Володимир Патик. Національна Ідентичність. Живопис” приурочений до відкриття виставки.

Фундація Володимира Патика висловлює щиру подяку Музею Сучасного Українського Мистецтва Корсаків за підготовку та проведення виставки.

Життєпис

Народився в селі Чорний Острів Бібрського повітуЛьвівського воєводства (Польща).

Навчався в художньо-промисловій школі. У 1953 році закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва (викладачі — Роман СельськийМикола ФедюкЙосип Бокшай).

У 1996 році Володимиру Йосиповичу було присвоєно почесне звання Заслуженого художника України, а у 1999 році присуджено Шевченківську премію за серію робіт «Земля Шевченка» і твори останніх років.

У 2006 році, своє 80-ліття, художник відзначив у Національному музеї під час експонування власної виставки.

Живопис написаний в 2008 році був для митця головнішим. Адже за словами автора: «За моє творче життя вимальовано 500 — 600 кг фарби, замальовано 1875 м полотна і зрисовано 1,5 тонни паперу… І зараз я живу з повним відчуттям смаку до праці, до життя, до кохання, з незаземленими мріями…і не визнаю паспортного віку».

2 листопада 2009 року Президент України Віктор Ющенко, за визначний особистий внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність та високий професіоналізм, нагородив народного художника України Володимира Патика орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

У 2009 році у львівській галереї «Зелена канапа» відбулася персональна виставка Володимира Патика «Роботи, яких Ви раніше не бачили».

У 2010 році відбулася ще одна виставка творів митця під назвою «Було колись — на Україні…». На виставці були представлені малюнки та пастелі з натури Володимира Патика, створені протягом 1970 — 1980 років, самовіддано фіксуючи образ зникаючої мальовничої України від Криму до Карпат.

28 серпня 2016 року, один з найвидатніших митців в українському малярстві другої половини ХХ століття, яскравий представник галицької школи живопису, Народний художник України Володимир Йосипович Патик відійшов у вічність.. Поховали митця, 30 серпня 2016 року, у родинному склепі на 69 полі Личаківського цвинтаря у Львові.

Громадська діяльність:

–  довголітній член Правління Спілки художників України;

– член Республіканського Правління спілки художників України (1962-1968роки);

– член художньої ради при Обласному Управлінні архітектури;

– член Президії товариства «Україна»;

– член Президії Обласної Ради миру;

– член Президії «Народного Руху України».


 

Volodymyr Patyk was born in 1926 in the village of Chornyi Ostriv, Bibrka District of Lviv Region, Ruthenian Voivodeship of at that time Poland.

 

He initially studied at vocational applied art school and in 1953 graduated with academic distinction from the Lviv State Institute of Applied and Decorative Art (studio of Roman Selsky, Mykola Fediuk and Yosyp Bokshai).

 

In 1996 Volodymyr Patyk received an honorary title of Distinguished Artist of Ukraine and in 1999 he was awarded the Shevchenko National Prize for his series entitled “The Land of Shevchenko” and his latest works.

The National Museum of Ukraine organized an exhibition in 2006 in conjunction with the 80th Birthday of the artist.

 

Always enjoying his artistic process, the artist stated in 2008: “Over my creative life, I have used 500-600 kg of paint, 1,875 meter of canvas and 1.5 ton of paper… and now I live with a strong drive for work, life, love, inspired dreams…and I dismiss my “passport” age.”

 

On November 2, 2009 president of Ukraine Viktor Yushchenko awarded Volodymyr Patyk with the Order of Prince Yaroslav the Wise V Degree in recognition of the artist’s personal contribution to the field of visual arts of Ukraine, extensive continuous professional activity and high professionalism.

 

In 2009 Lviv art gallery “Zelena Kanapa” held a solo exhibition of works by Volodymyr Patyk entitled “Never seen before paintings.”

 

In 2010 another exhibition took place entitled “Once upon the time in Ukraine.” The exhibition presented drawings and pastels of plein air studies depicting ever vanishing landscapes of Ukraine – from Crimea to Carpathia – created during 1970s – 1980s.

 

Volodymyr Patyk died on August 28, 2016. He was one of the most famous Ukrainian painters of the second half of the twentieth century, a representative of Galician school of art. The artist was buried on August 30, 2016 in the family vault at field number 69 of the Lychakiv Cemetery in Lviv.

 

Public organizations activity:

 

  • Acting board member of the Ukrainian Artists’ Union
  • Acting board member of the Ukrainian Republic Artists’ Union (1962-1968)
  • Acting member of the Regional Board of Architects
  • Acting board member of the organization “Ukraine”
  • Acting member of the Regional Peace Board
  • Acting board member of the organization “People’s Movement of Ukraine”

ВОЛОДИМИР ПАТИК (1926 – 2016) :

КОНТУРИ МИСТЕЦЬКОГО ЯВИЩА

 

З кожним новим показом творів Володимира Патика його феномен набуває багатшої інтонаційної палітри, зваблюючи глядача гострішими естетичними враженнями. Серцевиною структури світовідчування Володимира Патика є родовий корінь, властивості якого проявилися через найбільш питомі – ліричні чи больові – маркери ідентичності. Саме з цієї етногенетичної субстанції виросла стратегія і тактика його професійних зусиль, громадянська наснага та масштабність мислення. В такій вольовій заданості навіть «нейтральні» жанри – натюрморт чи пейзаж – часто набували статусу інтегрованих смислових концептів, якими автор означував ландшафти українського життя в історичних та сучасних проєкціях. Штрих олівця чи ручки, слід від руху пензля чи пастельної кредки, концентрація фарбової маси ставали носіями інспірованої зсередини сильної емоційної потуги.

Зарядженість Володимира Патика «вулканізмом» стихії української душі розкрилася по всьому діапазону жанрів і тем малярства та графіки, проникла в найбільш приховані зони авторської чуттєвості. Глибоко особистісне переросло в суспільно-значиме, начебто побіжні деталі в розмаїтих образних конструкціях картин чи малюнків прямою чи «езоповою мовою» промовляли про глобальні проблеми національної історії і духовності.

Експресія як об’єднуюча властивість усіх тем і жанрів Володимира Патика, в кожному окремому мотиві структурувалась за своєю автономною програмою. Роль і частка експресії завжди визначалася інтуїтивно, відповідно до багатого професійного досвіду мистця. Віртуозно працюючи з пластикою форми, автор підкреслював силуетність кожного несучого інформацію елемента, домагаючись його поетичної (або драматичної) характерології. Стосувалося це не лише фігуративних композицій, але й «чистої» або «мертвої» природи. Навіть мальовані у пленері краєвиди художник підпорядковував логіці метафоричного, а не споглядального, образу. Дуалістичний концентрат болю і радості як прямий сполучник з патріотичним вектором духу Володимира Патика поширився на всю платформу морфології мистця, загострюючи рефлексивну палітру в адресата його творчості. Темперамент художника, інтегрований у високопрофесійну, елітарну форму, паспортизує один з вимірів української ідентичності у масиві явищ світового культуротворчого процесу.

 

Роман Яців, професор

Львівської національної академії мистецтв


 

Volodymyr Patyk (1926-2016)

Contours of the artistic phenomenon

 

 

With every new exhibition, the phenomenon of Volodymyr Patyk gets bigger and appeals to the viewer via more sophisticated aesthetics. The artist’s worldview is centered around his ancestral roots. These are expressed through his – lyrical or painful – identity markers. The artist utilized personal ethno-genetic substance to develop his professional tactics and strategies, his communal inspiration and intonation of thinking. Having his mind in a “pre-set” mode, Volodymyr Patyk executed every subject such as still life or landscape as fully conceptually integrated narrative. These visualized a Ukrainian life in historical and contemporary perspective. It was the stroke of a pencil or pen, trace of the brush or pastel movement or concentration of paint mass that carried strong internally inspired emotional drive.

 

Such drive charged by an explosive substance of the Ukrainian soul became visible throughout the whole range of genre and themes of paintings and drawings, penetrated the innermost segments of artistic sensitivity. Profoundly personal has transformed into publicly important. It appeared as if transitory details in various image-forming structures of paintings or drawings directly or via “Aesop’s language” communicated global problems of the national history and spirit.

 

Expression, an essential element for all of Volodymyr Patyk’s themes and genres had become self-defined in each of the artist’s motifs. The role of expression was always intuitive, guided by a rich professional experience of the artist. Being a virtuoso of the form, Volodymyr Patyk highlighted silhouettes of each element – ultimately “delivering” its poetic (dramatic) characteristics. That applied not only to figurative compositions but also to still life paintings. Even in studies created at plein air sessions, the artist was able to create works guided by metaphorical not observational logic. Dualistic juxtaposition of pain and joy, directly connected to patriotic mood of Volodymyr Patyk expended onto the whole platform of artist’s morphology and enhanced the reflective palette of the art viewer. His temperament, integrated into highly professional, elitist form, defines one of the dimensions of the Ukrainian identity in the global artistic process.

 

 

 

Roman Yatsiv, Professor

Lviv National Art Academy

 

Translated from Ukrainian by Alexander Demko


 

 

9 жовтня, 2021 року у Львівському Музеї Митрополита Андрея Шептицького відкрилась ретроспективна виставка Володимира Патика “Діалог поза часом” присвячена 95-ти річчю від дня народження мистця. Спонсор виставки –  ресторан Прага. Виставка проводиться за підтримки Львівської обласної державної адміністрації.

Про нас пише столичне видання —

Не піддавався жодним впливам (day.kyiv.ua)


Гості вернісажу – Гнат Герич, Марта Пиріг та Максим Козицький


Дружина Володимира Патика – Романа Василина та Андрій Садовий


Музичний виступ – Уляна Горбачевська


Молоді поціновувачі творчості Патика

Київський аукціонний дім “Золотоє Сечениє” виставив на продаж натюрморт Володимира Патика з естімейтом $6,000-$8,000. Лот 16, 28 вересня – 5 жовтня, 2021 року.

Zolote Sichennia auction Kyiv

Вийшла стаття про перебування Володимира Патика в Ольденбурзі, Німеччина в 1997 році.

Спогади мера міста.

Виставка творів Володимира Патика в Музеї Історії Релігії.

З 18 травня по 7 червня 2021 року.

11 травня, 2021 року відбулась урочиста церемонія погашення поштової марки укрпошти з портретом Володимира Патика.

 

Виставка творів Володимира Патика в Історико-Краєзнавчому Музеї, Львів-Винники.

Всі твори з колекції Фундації Володимира Патика.

Виставка триватиме від 4 по 14 травня, 2021 року.

 

Фундація Володимира Патика започатковує серію виставок мистця, до яких ми радо будемо залучати твори як з приватних, так і музейних збірок.

Зацікавлені колекціонери зможуть придбати твори Володимира Патика, якщо і коли такі будуть виставлені на продаж.

Слідкуйте за нашими оголошеннями онлайн, щоб потрапити на виставки.

Володимир Патик – кримські пейзажі
Січень – Лютий 2021 року
Львів

Старий Гурзуф, 1976
70x50cm
Олія на картоні

Човни біля берега, 1959
Олія на картоні
80х50см

Гурзуф, 1957
Олія на картоні
80х50см

Кримська вуличка, 1976
Олія на картоні
80х50см

Кипариси, 1976
Олія на картоні
80х50см

Будинок відпочинку спілки художників в Гурзуфі, 1960
Олія на картоні
80х50см

Алушта, 1956
Олія на картоні
80х50см

Скелі, 1976
Олія на папері
33×45см

Татарська жінка з коромислом, 1957
Олія на папері
33×45см